jump to navigation

ថ្ងៃខែ(កាលបរិច្ឆេទ)ជាខ្មែរ (Javascript) 27/04/2011

Posted by achharia in ព៌តមានវិទ្យា, JavaScript.
Tags: ,
add a comment

 
 

ខាងក្រោមនេះជាកូដដ៏ងាយមួយបែបក្នុងការសរសេរថ្ងៃខែ
ឬកាលបរិច្ឆេទជាខ្មែរ ដោយប្រើ ចាវ៉ាស្គ្រិបត៍ (javascript)

<div style="font-size:18px;font-family:Khmer OS Muol Light , khmer OS Moul;">

var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
if (year &lt; 1000)
year+=1900
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
if (daym&lt;10)
daym=&quot;0&quot;+daym
var dayarray=new Array(&quot; អាទិត្យ&quot; ,&quot; ច័ន្ទ&quot; ,&quot; អង្គារ&quot; ,&quot; ពុធ&quot; ,&quot; ព្រហស្បតិ៍&quot; ,&quot; សុក្រ&quot; ,&quot; សៅរ៍&quot; )
var montharray=new Array(&quot; កមរា&quot; ,&quot; គុម្ភៈ&quot; ,&quot; មិនា&quot; ,&quot; មេសា&quot; ,&quot; ឧសភា&quot; ,&quot; មិថុនា&quot; ,&quot; កក្កដា&quot; ,&quot; សីហា&quot; ,&quot; កញ្ញា&quot; ,&quot; តុលា&quot; ,&quot; វិច្ឆិកា&quot; ,&quot; ធ្នូ&quot; )
document.write(&quot; <p>ថ្ងៃ <span style='color:#3cf;'>" +dayarray[day]+"   ទី <span style='font-family:Limon r1;font-size:36px;font-weight:bold;color:#f69;'>" +daym+"    ខែ <span style='color:#3cf;'>" +montharray[month]+"   ឆ្នាំ   <span style='font-family:Limon r1;font-size:36px;font-weight:bold;color:#f69;'>" +year+" " )
</span></span></span></span></p></div>

ឬដូចខាងក្រោមនេះក៏បាន


var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
if (year &lt; 1000)
year+=1900
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
if (daym&lt;10)
daym=&quot;0&quot;+daym
var dayarray=new Array(&quot; អាទិត្យ&quot; ,&quot; ច័ន្ទ&quot; ,&quot; អង្គារ&quot; ,&quot; ពុធ&quot; ,&quot; ព្រហស្បតិ៍&quot;,&quot; សុក្រ&quot;,&quot; សៅរ៍&quot; )
var montharray=new Array(&quot; កមរា&quot; ,&quot; គុម្ភៈ&quot; ,&quot; មិនា&quot; ,&quot; មេសា&quot; ,&quot; ឧសភា&quot; ,&quot; មិថុនា&quot; ,&quot; កក្កដា&quot; ,&quot; សីហា&quot; ,&quot; កញ្ញា&quot; ,&quot; តុលា&quot; ,&quot; វិច្ឆិកា&quot; ,&quot; ធ្នូ&quot; )
document.write(&quot;<div style='font-size:18px;font-family:Khmer OS Muol Light , khmer OS Moul;'>ថ្ងៃ <span style='color:#3cf;'>"+dayarray[day]+"   ទី <span style='font-family:Limon r1;font-size:36px;font-weight:bold;color:#f69;'>"+daym+"    ខែ <span style='color:#3cf;'>"+montharray[month]+"   ឆ្នាំ   <span style='font-family:-ចុចទីនេះដើម្បី;font-size:36px;font-weight:bold;color:#f69;'>"+year+"")

-ចុចទីនេះដើម្បីមើលលទ្ធផល..
-មើលនៅតៀមកាហ្វេ..

-ដោនឡូដយកពុម្ពអក្សរ Limon r1

( see how to post source code with syntax highlighting )
 


 

ឈ្មោះអ្នកចេញព៌ណអី ? 02/12/2010

Posted by achharia in កំសាន្តកំប្លែង, ចំណេះដឹងទូទៅ, ផ្សេងៗ, ព៌តមានវិទ្យា, JavaScript.
19 comments

សួស្ដី អ្នកទាំងអស់គ្នា !

រហូតមកទល់ពេលនេះ ប្លករបស់ខ្ញុំនៅតែគ្មានអ្វីអោយឃើញថាបាន
ជាប្រយោចដុំកំភូនដដែល ។ ភាគច្រើនដើរចម្លងយកតែពីគេពីអែង
ស្រាប់ៗមកដាក់រួចថែមថយម្រេចខ្ទឹម ដូចពួកអ្នកចំរៀងរ៉ិភដែរ ចាក់
បទគេមួយប្រាវ និយាយថែមមួយប្រាវពីរចប់បានមួយបទ ។ តែយ៉ាង
ណាក៏ខ្ញុំនៅតែគិតថា បានបើកប្លកមួយនៅវើដប្រែសនេះពិតជាមិនអត់
ប្រយោចសោះទេសំរាប់ខ្ញុំ យ៉ាងហោចណាស់ក៏វាជាកូនឃ្លាំងមួយសំរាប់
ដាក់អីវ៉ាន់កំប៉ិកកំប៉ុកបានដែរ គ្រាន់ក្រវ៉ែលម្ដងៗពេលចាស់ទៅទៅណា
មិនបានឆ្ងាយ។

ថ្ងៃនេះក៏គ្មានអ្វីសំខាន់ តែដើម្បីកំដរអ្នកដែលបានឈៀងចូលមើលមួយ
ភ្លែតៗ ក៏រកនឹករំលឹកពីបាលីសីល្ប៍ខាបរបស់មួយអោយចេញមកនិងបំបាំង
អោយបាត់ទៅវិញ ដែលជាទីពេញនិយមក្នុងពិភពពួកវេបឌីសាញនិងពួក
វេបឌីវើឡភើដែរ។ មិនមែនដូចថា ឧមសិទ្ធីស្វាហាយៈ ទេ គឺថាយ៉ាងនេះ
onclick=”elementIDname.style.display=’none'” ដើម្បីធ្វើអោយ
element ណាមួយវាបាត់ដោយចុចម៉ៅស៍ពីលើអ្វីមួយផ្សេង ហើយនិង
onmouseover=”elementIDname.style.display=’block'” ដើម្បីជប់
អោយវាចេញមកវិញដោយគ្រាន់តែអូសម៉ៅស៍កាត់ពីលើអ្វីមូយដដែលនោះ។

មួយទៀតតាមរយៈភាសា javascript នេះ អាចអោយគេសាកល្បងបាន
ថាតើឈ្មោះណាមួយដែលសរសេរជាភាសាឡាតាំងត្រូវនឹងព៏ណអ្វីដែរ ។
ដូចឃើញជាឧទាហរណ៍ក្នុងរូបខាងក្រោម ឈ្មោះខ្ញុំសរសេរជាឡាតាំងថា
achharia ត្រូវនឹងកូដព៌ណរបស់ភាសា html ជាព៌ណក្រហមឈាមជ្រូក ។


 
ចុះឈ្មោះរបស់អ្នកវិញ ចេញជាព៌ណអ្វីដែរ ? សូមចុចលើរូបឬទីនេះដើម្បីសាកល្បង ។
ឬក៏ថាមុននឹងដាក់ឈ្មោះកូនចៅ សាកល្បងរកអោយត្រូវព៌ណស្អាតៗសិនផងក៏បាន។