jump to navigation

អាចង្រៃ ! មកពីណាវា… 25/02/2012

Posted by achharia in ព៌តមានវិទ្យា.
Tags: ,
14 comments

 

ចូលអ៊ិនធើណិតមិនបាន អ្ហេ៎ ? (dllhost.exe ?)

 
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ កំពុងតែផែល(surfing)ចច្រប់តាមវេបសៃថ៍គេអែងលើ
អ៊ិនធើំណិតស្រួលៗសុខៗ ស្រាប់តែភ្លឹប! ងងឹតស្លុង នៅលើផ្ទៃបង្ហាញ(screen)
របស់ឡិបថប់លេចចេញកូនទំព័រមួយផ្ទាំងមកសរសេរគំរាមសំឡុតទារលុយ
ឆៅៗ ។ ពីសំនេរនោះ ខ្ញុំសរសេរប្រែសំរួលជាខ្មែរមកដូចតទៅនេះថា ៖
 
” ចេញពីមូលហេតុនៃសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័រ កម្មវិធីដំណើរការវិនដូវស៍
(Windows operating system)លើកុំព្យូទ៍ររបស់អ្នកត្រូវបានរាំងឃាត់មិន
អោយប្រើបាន ” ហើយនៅខាងក្រោមមានតំណមួយអោយចុចដើម្បីដោះ
ស្រាយបញ្ហានោះ ។ ខ្ញុំចុចវាភ្លែត លេចចេញកូនទំព័រមួយទៀត សរសេរប្រាប់
ថាត្រូវបង់លុយ៥០ហ្វ្រង់ស្វិសដើម្បីជាវជាបន្តអោយកម្មវិធីការពារមេរោគកុំព្យូទ័រ
ដោយមានកូនតំណអោយចុចពីរបៀបបង់លុយជាច្រើន ដែលមានតែពីរប៉ុណ្ណោះ
អាចយកជាការបានតាមកាតសំរាប់បង់លុយអនឡាញ…វាឆ្ងាញ់ត្រង់ថាមាន
ឆ្លៀតសរសេរប្រាប់ថាអាកាតពីរម៉ាកដែលអាចបង់លុយកើតហ្នឹងអាចរកទិញ
បាននៅតាមហាងចាក់សាំងទៅទៀត …យឹស! អាចង្រៃវាយក៍ ។
មែន!ដូចវាសរសេរប្រាប់ ចូលអ៊ិនធើណិតលែងបាន ចុចអីក៏អត់ដើរក្រៅតែ
ពីចុចបិទកុំព្យូទ៍រ ។ ខ្ញុំចុចបើកសារថ្មី មិនទាន់បានធ្វើស្អីផង មកអាផ្ទាំងទារលុយ
ហ្នឹងដដែល។ ពេលចុចបើកលើកក្រោយ ខ្ញុំផ្ដាច់ប្រព័ន្ធចូលអ៊ិនធើណិតចោល
(deactivate) ស្រាប់តែផ្ទាំងរំខាននោះក៏ឈប់ចេញមក។ រំពេចនោះខ្ញុំឆ្លៀតបើក
task manager ភ្លាមហើយសំគាល់បានថាមានកម្មវិធី dllhost.exe កំពុង
ដើរនឹងគេដែរ គឹប្លែកខុសធម្មតាដែលខ្ញុំចំណាំ​ រួចក៏រកឃើញកន្លែងវាដូចខាងក្រោម
C:\Users\Myusername\AppData\Roaming\Microsoft
ក្រោយពីអូសកវាទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាម ស្រាប់តែខ្ញុំចូលអ៊ិនធើណិតបានវិញស្រួល
រហូតទល់អីឡូវមិនទាន់មានអីទៀតនៅឡើយទេ ។ កម្មវិធី dllhost.exe នេះជាកូន
កម្មវិធីជំនួយមានប្រយោចដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ Windows Operating system
ហើយវាមានទីតាំងនៅតែក្នុងថត C:\windows\System32 នេះទេ ។ បើឃើញ
អាមួយណានៅខុសកន្លែងនេះគឺអាចង្រៃក្បាលខូចហ្នឹងហើយ។ ខ្ញុំចងវាទុកមើលមុខ
នៅក្នុងធុងសំរាមនៅឡើយ ។ សូមចុចលើរូបដើម្បីពិនិត្យមើលរូបធំជាងនិងនឹងបាន
ប្រៀបធៀបពីទំហំវានិងកូនរូបអាយខន់វាផង
 
The Original one


 
The Bastard malicious one


 
មើលព៌តមានបន្ថែមពីអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនេះដែរតាមតំណនេះ
រឺ ហួសទៅដល់ទីនេះ រឺសួរគ្រូតា Google ក៏បាន !
 

បើកអ៊ីមែលមិនបាន អ្ហេ៎ ? (មកពីអី ?)

 
មានមូលហេតុច្រើនដែលនាំអោយបើកអ៊ីមែលមើលមិនចេញ ។ នេះជាបញ្ហាមួយ
ដែលខ្ញុំមានក្រោយពីមានបញ្ហាដូចខាងលើនោះ ។ ល្បិចទល់ល្បិច ! គេស្គាល់
ឈ្មោះខ្ញុំអ្នកប្រើមាននាទីជាអ្នកអភិបាល(administrator)និងជាម្ចាស់កុំព្យូទ័រខ្ញុំហើយ
បានគេចូលឆាឆៅមករកទារលុយទារកាក់ផុយៗបាន ។ ខ្ញុំបានដូរឈ្មោះខ្ញុំជាអ្នកប្រើថ្មី
ជាម្ចាស់កុំព្យូទ័រដដែលមាននាទីជាអ្នកអភិបាលដដែល រួចបើកគណនីអ្នកប្រើមួយទៀត
មាននាទីជាអភិបាលដែរ គ្រាន់បានជាគ្នាពេលមានបញ្ហាក្រោយៗ។ បន្ទាប់ពីបានកែតំរូវ
សិទ្ធិអាចប្រើប្រាសកម្មវិធីអនុវ.(apps)នានាដើម្បីសុវត្ថិភាព មានកម្មវិធីខ្លះស្គាល់តែឈ្មោះ
ដើមអ្នកមានសិទ្ធិតំឡើងទើបអាចបើកប្រើបាន ។ ខ្ញុំភ្លេចកែត្រង់ Windows Mail អោយ
ឈឹង ពេលបើកមើលថ្ងៃនេះស្រាប់តែស្ញេញបើកអត់ចេញ ចេញតែផ្ទាំងដំណឹងមួយមក
ប្រាប់ ដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រើជាភាសាអង់គ្លេសនឹងមានសេចក្តីដូចគ្នាខាងក្រោម
 
contacts failed to load the application was unable to initalize
the windowscontacts, your computer may be out of memory or your
disk is full (0x80070005) windows mail could not be started
because msoe.dll could not be initalized.
 
សួរគ្រូតា គាត់បានណែនាំអោយទៅមើលការជជែកគ្នានៅទំព៍រតាមតំណខាងក្រោមនេះ
http://www.pcreview.co.uk/forums/cannot-open-windows-mail-t3662167.html
ដែលមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងម្នាក់ប្រាប់អោយទៅមើលកែកុននៅថត(folder/directory)
 
C:\Users\{username}\Contacts
 
មែន! ដល់ខ្ញុំទៅមើលនៅថត(folder)ដូចគេប្រាប់ខាងលើនេះ គឺនៅទទេគ្មាន
ឃើញឈ្មោះអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់កុងតាក់តាមអ៊ីមែលម្នាក់ណាសោះ សភ្លឹងស្អាតចែស។
មិនបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេនោះទេ ដែលថាអោយដូរឈ្មោះថតនោះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបើកសិទ្ធីអ្នកដែលអាចចូលប្រើប្រាសមើលនិងកែកុនថតហ្នឹងបាន
មានឈ្មោះខ្ញុំថ្មីដែលជាអ្នកអភិបាលផង ។ ខ្ញុំជាអ្នកអភិបាលមានសិទ្ធិបើកបិទ
មិនអោយរឺអោយអ្នកណាចូលមើលប្រើប្រាសថត Contacts នោះស្រាប់
រឿងអីមិនបើកសិទ្ធីអោយខ្លួនអែង ? បន្ទាប់មកកម្មវិធីវិនដូវស៍ក៏បានទទួល
ស្គាល់អោយខ្ញុំចូលមើលថតហ្នឹងបាន នៅថតនោះមានចំណុះពេញច្រើនដូច
ដើមហើយខ្ញុំក៏អាចបើកអ៊ីមែលមើលឃើញឡើងវិញដែរ ។
 
អរគុណចំពោះពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលអាន និងសង្ឃឹមថាសំនេរ
ជាកំណត់ចំណាំផ្ទាល់ខ្លួននេះនឹងអាចជួយអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំមាននេះ
ពេលចូលអ៊ិនធើណិតមិនបាន ពេលបើកអ៊ីមែលមើលមិនចេញ ។ 😀
 
 


 

ថ្ងៃខែ(កាលបរិច្ឆេទ)ជាខ្មែរ (Javascript) 27/04/2011

Posted by achharia in ព៌តមានវិទ្យា, JavaScript.
Tags: ,
add a comment

 
 

ខាងក្រោមនេះជាកូដដ៏ងាយមួយបែបក្នុងការសរសេរថ្ងៃខែ
ឬកាលបរិច្ឆេទជាខ្មែរ ដោយប្រើ ចាវ៉ាស្គ្រិបត៍ (javascript)

<div style="font-size:18px;font-family:Khmer OS Muol Light , khmer OS Moul;">

var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
if (year &lt; 1000)
year+=1900
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
if (daym&lt;10)
daym=&quot;0&quot;+daym
var dayarray=new Array(&quot; អាទិត្យ&quot; ,&quot; ច័ន្ទ&quot; ,&quot; អង្គារ&quot; ,&quot; ពុធ&quot; ,&quot; ព្រហស្បតិ៍&quot; ,&quot; សុក្រ&quot; ,&quot; សៅរ៍&quot; )
var montharray=new Array(&quot; កមរា&quot; ,&quot; គុម្ភៈ&quot; ,&quot; មិនា&quot; ,&quot; មេសា&quot; ,&quot; ឧសភា&quot; ,&quot; មិថុនា&quot; ,&quot; កក្កដា&quot; ,&quot; សីហា&quot; ,&quot; កញ្ញា&quot; ,&quot; តុលា&quot; ,&quot; វិច្ឆិកា&quot; ,&quot; ធ្នូ&quot; )
document.write(&quot; <p>ថ្ងៃ <span style='color:#3cf;'>" +dayarray[day]+"   ទី <span style='font-family:Limon r1;font-size:36px;font-weight:bold;color:#f69;'>" +daym+"    ខែ <span style='color:#3cf;'>" +montharray[month]+"   ឆ្នាំ   <span style='font-family:Limon r1;font-size:36px;font-weight:bold;color:#f69;'>" +year+" " )
</span></span></span></span></p></div>

ឬដូចខាងក្រោមនេះក៏បាន


var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
if (year &lt; 1000)
year+=1900
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
if (daym&lt;10)
daym=&quot;0&quot;+daym
var dayarray=new Array(&quot; អាទិត្យ&quot; ,&quot; ច័ន្ទ&quot; ,&quot; អង្គារ&quot; ,&quot; ពុធ&quot; ,&quot; ព្រហស្បតិ៍&quot;,&quot; សុក្រ&quot;,&quot; សៅរ៍&quot; )
var montharray=new Array(&quot; កមរា&quot; ,&quot; គុម្ភៈ&quot; ,&quot; មិនា&quot; ,&quot; មេសា&quot; ,&quot; ឧសភា&quot; ,&quot; មិថុនា&quot; ,&quot; កក្កដា&quot; ,&quot; សីហា&quot; ,&quot; កញ្ញា&quot; ,&quot; តុលា&quot; ,&quot; វិច្ឆិកា&quot; ,&quot; ធ្នូ&quot; )
document.write(&quot;<div style='font-size:18px;font-family:Khmer OS Muol Light , khmer OS Moul;'>ថ្ងៃ <span style='color:#3cf;'>"+dayarray[day]+"   ទី <span style='font-family:Limon r1;font-size:36px;font-weight:bold;color:#f69;'>"+daym+"    ខែ <span style='color:#3cf;'>"+montharray[month]+"   ឆ្នាំ   <span style='font-family:-ចុចទីនេះដើម្បី;font-size:36px;font-weight:bold;color:#f69;'>"+year+"")

-ចុចទីនេះដើម្បីមើលលទ្ធផល..
-មើលនៅតៀមកាហ្វេ..

-ដោនឡូដយកពុម្ពអក្សរ Limon r1

( see how to post source code with syntax highlighting )