jump to navigation

តារាងមើលថ្ងៃអន្សារថ្ងៃជ័យនិងដង្ហើមថ្ងៃ 08/12/2018

Posted by achharia in ចំណេះដឹងទូទៅ, ផ្សេងៗ, សាសនានិងសង្គម, អក្សរសាស្ត្រនិងអក្សរសីល្ប៍.
add a comment

សំរាប់តែអ្នកជឿ ៖
ខាងក្រោមនេះជាតារាងមើលថ្ងៃអន្សារ ថ្ងៃជ័យ និងទិសនៃសត្រូវ ។
បើគេដឺងឆ្នាំកំណើតរបស់សត្រូវ គេជ្រើសយកថ្ងៃអន្សារ(ថ្ងៃមរណៈ)
របស់សត្រូវ និងវាយលុកសត្រូវពីទិសនៃដង្ហើមស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនោះ ។
មេទ័ពខ្លាំងពូកែយល់ដឺងពីក្បួនតំរាអស់នេះ មិនងាយប្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
អោយគេដឺងសោះឡើយ ។
អ៊ុទាហរណ៍៖អ្នកកើតឆ្នាំរោងមានថ្ងៃពុធជាថ្ងៃអន្សារ ថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃអន្តរាយ
ហើយនៅថ្ងៃពុធមានដង្ហើមស្លាប់នៅទិសនិរតី។ ដូច្នេះ គេត្រូវផ្ចាញ់
មនុស្សឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃពុធពីទិសទល់មុខនឺងនីរតីគឺទិសអីសាន​ ដើម្បីអោយ
សត្រូវចេញមកតតាំងនៅទិសនិរតីរបស់ខ្លួន !
អែអ្នកកើតឆ្នាំរោងក៏ត្រូវដឺងខ្លួនអែង មិនត្រូវច្បាំងតតាំងគេនៅថ្ងៃពុធ
និងចេញទ័ពទៅទិសនីរតីដែរ ។ អ្នកកីឡាប្រដាល់ខ្លះក៏គេប្រកាន់
ក្បួននេះដែរ បើផ្គូផ្គងត្រូវឡើងដាល់ចំថ្ងៃអន្សាររឺថ្ងៃអន្តរាយនៃឆ្នាំកំណើត
គេមិនត្រូវឡើងប្រកួតដាច់ខាត !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
បណ្ដាំបន្ថែម៖ ហាមកាត់សក់រឺកោរពុកមាត់ពុកចង្ការនៅថ្ងៃពុធ ដែលនាំអោយ
អាប់រាសី ខាតលាភខាតយស់គ្មានសិរី ផ្លតផ្លោះសំណាង។ បើច្រឡំកាត់
ត្រូវសារេតំរឺមអុបកិច្ចថាកាត់ឡើងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ៗវិញ ដើម្បីបានលាភសំណាង
និងសិរីសួស្ដីមកវិញ ។…​នេះសំរាប់តែអ្នកជឿនិងចង់ជឿទេ !

មើលទំព័រ sabay news បរិយាយពីរឿងកាត់សក់នេះ


មើលទំព័រ kohthmey.com បរិយាយពីរឿងកាត់សក់នេះ

.

នេះជាតារាងប្រាប់ពីដង្ហើមរស់​និងដង្ហើមស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃ នៅទិសខាងណា

ទិសទាំងប្រាំបី

..


Advertisements

ក្បួនយាមយាត្រា ភូមាហែកគុក 05/12/2018

Posted by achharia in ចំណេះដឹងទូទៅ, ផ្សេងៗ, សាសនានិងសង្គម.
add a comment

នេះជាក្បួនយាត្រា ភូមាហែកគុក ដែលចាស់ៗបុរាណជាមេទ័ព
ជាមេចោរ ជាមេជំនួញធំៗពីសម័យដើម និយមប្រើប្រាស ។
ខ្លះគាត់សាក់ជាប់នៅនឺងកំភួនដៃទុកមើលជាប្រចាំ …
គឺចេញដំណើរត្រូវអោយត្រូវនឺងឬក្សវេលាល្អទើបបានជោគជ័យ ។

តាមខ្ញុំចាំបាន នៅលើកំភួនដៃលោកអ៊ំរបស់ខ្ញុំ មានក្រឡាតែ៥ប្រឡោះ
ខ្សែដេកនិង៥ប្រឡោះខ្សែឈរ ។ មែន! ដល់មកសង្កេតម្ដងទៀត
យាមប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យដូចគ្នានឺងថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃចន្ទដូចគ្នានឺងថ្ងៃសៅរ៍
ដូច្នោះ ជាតារាងសង្ខេបផង ស្រួកសាក់តិចជាងផង តែ៥ជួរម្ខាង
គ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះអ្នកយល់តារាងហ្នឺង ។
.
ប្រៀបធៀបបន្ថែមនឺងក្បួនមួួយនេះ
.

.
.
.

freezing Firefox for few seconds in new Tab ? 30/11/2018

Posted by achharia in ចំណេះដឹងទូទៅ, ព៌តមានវិទ្យា.
add a comment

ពេលបើក new Tab/windows ស្រាប់តែ Firefox គាំងមួួយរយៈតូច
ពី៣ទៅ៥វិនាទី ពិតជាគួរអោយរំខាន ។
វីឌីអូខាងក្រោមនេះប្រាប់ពីដំណោះស្រាយ ៖

How To Easily Solve The Firefox Quantum Freezing Problem